Ahnlund-Karlén bestċr av Anna-Ella Ahnlund och Ċsa-Karin Karlén. De träffades pċ Beckmans Designhögskola under sin utbildning och arbetar sedan 2006 tillsammans med frilansuppdrag och egen produktion inom ramen för produktdesign under namnet Ahnlund-Karlén.
Anna-Ella Ahnlund & Åsa-Karin Karlén